Whole-foods-nutritional-counselor –  Poradce zdravé výživy

Počet hodin: 350
Dokončení: 6 – 24 měsíc
Cena: 70 000 Kč
V běžném rozvrhu může zahrnovat program Aromaterapeut(-ka)
30 000Kč ( v případě zájmu nás kontaktujte ).

(osobní učednictví a/nebo korespondenční studium se Seymourem Koblinem)

Požadavky programu

350 hodinový program Poradce(-kyně) výživy je zaměřený na vzdělání studenta(-ky) celostním přístupem (Whole Foods) v oblasti výživy, s důrazem na osobní plánování pro dosažení optimálního zdraví.

Skupinové vyučování ve třídě je završeno supervizovanou praxí poskytující studentům příležitost dávat osobní výživová doporučení širokému spektru klientů.

Pro dokončení je třeba napsat diplomovou práci, obsahující podrobný záznam anamnézy každého klienta a instrukce pro výživová doporučení. Je doporučeno, aby student vykázal 5 proběhlých sezení se 3 – 5 klienty.

U každého klienta je vypracována jeho anamnéza, diagnostika a doporučení. Na závěr je popsán souhrn závěrů studenta(-ky), zpětná vazba a budoucí postupy týkající se poradenství ve výživě.

whole-foods-nutritional-counselor

whole-foods-nutritional-counselorwhole-foods-nutritional-counselor

 

 

Tyto probíhající monitorované případové studie poskytují cennou praktickou zkušenost a slouží jak pro diplomovou práci studenta(-ky), tak jako marketingový prostředek pro budoucí klienty.

Po dokončení získáte státem Kalifornie, USA uznanou certifikaci Nutritional Counselor, vydanou School of Healing Arts. Studenti pak mohou poskytovat klientům podporu a vedení v oblasti výživy v jejich soukromé praxi, ve spojení s dalšími metodami a/nebo nabízet toto (“Whole Foods”) vzdělání v Centrech celostního zdraví.

Tento program může také zahrnovat certifikaci Bylinář(-ka) (byliny východní a západní medicíny), jehož tvůrci jsou Seymour Koblin and Martine Melillo. Pro více informací napište na seymour@isoharts.com.

whole-foods-nutritional-counselor

Poradce zdravé výživy – 350 hodin

100 h — Anatomie & fyziologie

(Patologie 40 h – zahrnuta ve volitelném předmětu Výživa a/nebo Nauka o bylinách, a Učednictví – uvedeno níže)

106 h — Volitelné předměty Výživa a/nebo Nauka o bylinách, a Učednictví

16 h — Výživa a/nebo Nauka o bylinách – praktické lekce/učednictví

12 h — Komunikace

6 h — Etika

8 h — Základy podnikání

12 h — Čtení těla nebo Úvod do nauky o bylinách

20 h — Základy výživy

20 h — Srovnávací výživa (zahrnuje přípravu jídel)

12 h – Principy a příprava stravy dle 5 prvků , makrobiotiky, & TCM

8 h – Tradiční prostředky domácí léčby

30 h — Diplomová práce

Dálkové studium:

Poradce zdravé výživy a programy Bylinář – východní/západní byliny jsou také dostupné v korespondenční verzi. Tyto korespondenšní kurzy zahrnují veškeré materiály (knihy, audio & video) a osobní koučink/vedení v soukromých lekcích (a malých skupinkách) naplánovaných individuálně se Seymourem Koblinem. Absolvování některých nebo všech lekcí korespondenčně urychlí dokončení programu.

Pro zajištění kvality absolventů(-ek) a jejich úspěchu v oboru je požadováno, aby všichni korespondenční studenti(-ky) měli zařazeno osobní učednictví u Seymoura Koblina.

whole-foods-nutritional-counselor

Seymourova sekce osobního učednictví (Personal Apprenticeship/ Internship / Mentorship) zahrnuje 10 – 15 bezprostředních osobních lekcí (s 1 nebo 2 studenty) a setkávání (bez limitu) v malých skupinách (3 nebo více studentů) na Skype, Google hangouts, telefonicky nebo osobně s dalšími mezinárodními studenty. Tato neustále probíhající setkávání dovolují učedníkům a absolventům(-ám) soustavně vyvíjet jejich dovednosti v mezinárodní komunitě ISOHA.

Skvělý způsob, jak vyzkoušet náš program, je absolvovat poradenství výživy u jednoho z našich studentů(-ek):

Poradenství zdravé výživy se studenty(-kami) v ISOHA –

800 Kč: e-mail seymour@isoharts.com, + 420 601 333 149

Studenti(-ky) kombinují u každého klienta starověké východní mapy čtení těla s moderním západním výzkumem výživy. Naučte se, jak využívat přirozené potraviny, byliny, cvičení, emoce a změny životního stylu pro transformaci těla, mysli a ducha. Pouze 800 Kč!

Všechna sezení jsou pod dohledem Seymoura Koblina, zkušeného praktika celostního zdraví s více než 30 letou praxí.

“George Ohsawa” once commented how a tree lives for 1000’s of years by maintaining a very simple and inexpensive yet totally inspiring existence. How? Free of costly supplements, and special therapies, a tree receives nourishment by integrating its life with the same powerful forces of nature that surround all life forms. A tree lives with very basic needs yet shares so much passion by influencing and feeding the souls of all beings who appreciate its majestic presence. These life creating forces of nature are truly remarkable. ISOHA teaches students to integrate these forces of nature into each nutritional counseling.

whole-foods-nutritional-counselor

Now there is scientific evidence verifying the power of these primal sources of energy that ancient cultures have spoken of for thousands of years. The basis of all life that the ancients spoke of as the complementary energies of Yin/Yang are now referred to as gravity, electromagnetic, strong(holding material together) and weak(moving phenomena apart) forces. The Tao, Wuji, or Infinite universe, now referred to as the Unified or Zero Point field is the space that nourishes all life forms.

Our Whole Foods Nutritional Counselor Program  brings together the two perspectives of scientific knowledge and Energetic properties of foods. We instruct students  on how to help people nourish their  lives by balancing nutrients with the energies that best complement each person’s  nutritional needs. An overly pressured individual, will  be best served by understanding which foods can open and relax his  body mind spirit while providing the nutrients that  complement the functioning of all his body systems. The ISOHA Nutritional counselor will go deeper than addressing  the clients symptoms by assessing which body system is most lacking and which is overworking. The extremes of this balance is the root/source of any symptoms. Physiology and Pathology are integrated with Lifestyle and nutritional deficiencies or excesses in order to provide a Holistic approach to  diet.

whole-foods-nutritional-counselor

ISOHA students  recommendations consist primarily of whole foods and herbs as the main  ingredients of a nutritional counseling session.  Supplements are a secondary recommendation in cases of severe deficiencies.All life forms require  three primal nutrients in order to survive. First is air, next is food and third is nourishing relationships. All of these must be addressed in a nutritional counseling session. Energetic studies include  Ayurvedic, Macrobiotics, and Traditional Chines Medicine. Western diet perspectives studied include, Raw, Cooked, Alkaline, high protein and Vegan approaches. ISOHA counselors are taught to assess which of the above influences  match the constitution and condition of each client. We treat people’s individual needs without ascribing to any one right or wrong approach- BALANCE

Most Recent Projects