Inspirativni videa

Zde najdete nějaká inspirativní videa, která Vás budou motivovat na Vaší cestě k vyššímu vědomí a při následování Vašeho životního smyslu.

Kung Fu citáty o tao 1

Z knihy připravované Seymourem Kkoblinem s ilustracemi – Zde je video příklad:


Když se podíváte na svůj život jako na knihu, která má mnoho stránek a mnoho příběhů,
Budete právě takovou knihou,
Příběh za příběhem,
Každý jeden moment, nová stránka, nový příběh
Také si buďte vědomi záložek, které Vám složí, kterým však nesloužíte Vy,
Pokud musíte být knihou,
buďte knihou plnou zrcadel
Nechť jsou stránky jako zrcadla, jedno za druhým
Dívej se pozorně a nikdy neuvidíš stejný svět dvakrát.
Tak jako 1000 letokruhů v kmeni stromu
Nechť jsi a vidíš své nové živé já …..léčení, změna, růst…
Nechť stránky z této knihy podnítí tvé pátrání a vnitřní vizi
Po přečtení všeho textu se podívej na odraz v zrcadle… Dýchej…..Pššššt, nech své oči relaxovat.  Ať cítíš a přijímáš.

Inspirativní videa

Oprah – Převzetí zodpovědnostiOprah inspiring videos

inspirativni videa

inspirativni videa Wang de Shun

Wang De Shun – Žij svůj sen v každém věku

Inspirativní videa

EMOCE:

NUTRIČNÍ PORADCE:

Zen-Touch™ Masáž na židli

Inspirativní videa

Zen-Touch™ Shiatsu ~ Záda

Inspirativni videa

Zen-Touch™ Shiatsu ~ Krk

Zen-Touch™ Shiatsu na boku – Pro těhotné

Intuice interview s Abby Gooch

Chu Tai Chi Chuan- Master C. K Chu- My Sifu

Maše životy jsou nabíjeny, motivovány a tvarovány každým dechem, každým soustem jídla, které jsme spolkli, vším co jsme udělali, každou myšlenkou, každým vztahem a každým pocitem, na které jsme se podíleli – každou nuancí života, kterou jsme prožili. Starověké kultury chápaly tělo jako živoucí mapu, ve které najdete záznamy všech minulých zkušeností a návrh možných voleb, které jsou teprve před námi. Náznaky a vodítka k přirozenému směru člověka, jeho osobní tendence k tomu, aby dokázal využít svůj životní potenciál, se promítají do tělesné struktury člověka, do tvarů a rysů těla, do jeho pohybů, do daty narození a dokonce do rezonování zvuku jeho jména.

iSOHA učí metody které mám umožní 1) cítit (slyšet, vidět, prožívat, interpretovat) tělo a 2) dělat doporučení k řízení našeho osudu k dosažení osobní i planetární pohody.

inspirativni videa

Model zdraví zobrazený na školních obrázcích je jako mikrokosmos celého vesmíru, kde je stav našeho těla/mysli/ducha úzce propojen s přírodními silami smrštěním/rozšířením, teplo/chlad, stoupání/klesání, gravitace/elektromagnetismus, noc/den, roční doby a tak dál…Tyto přírodní síly ovlivňují vše aktivitu, výživu, životní volby. Podobně mají naše osobní životní volby dopad na naše okolí. Každá naše životní akce dá vzniknout komplementární reakci v našem bezprostředním okolí i mimo něj. Kvality, ctnosti a pocity (pozitivní i negativní) ztělesňují podobný akt, jako když spadne kámen do vody – vlny se šíří všude.

Myslet, cítit a činy prochází skrze mě, vy a všichni ~ Úcta, soucit a trpělivost ~ Následuj své vlastní volání

Osobní činy jsou jako nit proplétající si cestu tapisérií života. Vedeme sami sebe, abychom se mohli podílet unikátním způsobem na naší sdílené cestě, která vytváří neobyčejný svět, v něž se životy lidí proplétají , rostou a rozvíjí se a přizpůsobují sdílenému osudu. Tato hloubka zdraví a vědomí, kterou v sobě vytváříme odráží naši schopnost ovlivňovat ostatní. iSOHA tvrdí, že schopnost měnit životní výzvy v příležitosti je závislá na na celkové zdravotní kondici člověka na těle/mysli/duchu. Zdraví a vitalita pomáhají člověku se zvládáním stresu, problémů, zločinu, hladovění, nemocí, nenávisti, …atd. Proto je dobré znát kroky, které nám pomohou vytvořit existenci klidnou harmonickou a nekonečně inspirující. Naše schopnost projevovat neobyčejné cíle a dosahovat výsledků je přímo úměrná kvalitě zdraví, kterou ztělesňujeme. Stav našeho těla, mysli a ducha je palivem pro lidstvo, aby mohlo plnit své tužby-plavidlo, které nás přepraví přes vodní hladiny.

Inspirativní videa

Proč jsem si vybral?
Proč mi na tom záleží a vytrvávám?
Protože hlas uvnitř mé hlavy šeptá, někdy křičí.
Jsme tady, abychom něco změnili.
Následovali volání lásky.
Propojeni se všemi ostatními.
pro blaženost srdce, ducha a duši vábící náš směr –
a záře tohoto světla navždy vytrvá.
Konflikt!Vítám tvé stíny pro semena živená temnotou…
Pro transformaci… metamorfózu.
Raduji se palivu stvořenému drcením strachu
Hlouběji do propasti … na hladinu vznešenosti.
Vidouce skvělý nový svět, ve kterém
“Duha je stínem lásky, která je tak božská.” (Leon Thomas)

Vyzýváme, vytváříme skvělý nový svět. Jsme zde teď. SK

 

Most Recent Projects
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Start typing and press Enter to search