holistic-health-practitioner
Praktik(-čka) celostních léčebných metod
Počet hodin: 1000

Dokončení: 18-24 měsíců
Cena: 200 000 Kč

Popis programu

1000 hodinový program Praktik(-čka) celostních léčebných metod  (HHP/Holistic Health Practitioner) je nejvšestrannější a může zahrnovat jakýkoliv kurz a/nebo certifiaci z širokého spektra kurzů a programů nabízených International School of Healing Arts. Např. jako součást HHP programu si může student(-ka) zahrnout Poradce(-kyni) celostní výživy a/nebo Maséra(-ku) terapeuta(-ku), Technika(-čku) Zen-Touch shiatsu a Hypnoterapeuta(-ku). Tento program je navržen pro splnění výukových požadavků v San Diegu, CA, USA pro získání živnostenského listu a obecně je podobný nebo přesahuje požadavky ve většině lokalitách.
Náš jedinečný program umožňuje studentovi(-ce) použít volitelné hodiny dle jejich zájmu a vytvořit si tak jedinečné kurikulum. Nabízené lekce zahrnují pokročilé masážní techniky/práce s tělem, lekce výživy, nauku o bylinách, komunikaci, hypnoterapii, energetické terapie, principy a praktiky východní medicíny, pohyb, klinickou praxi (učednictví),  nebo jakýkoliv kurz z nabízených kurzů z našeho obsáhlého kurikula.

Relaxed girl isolated holistic-health-practitioner

holistic-health-practitioner   Praktik(-čka) celostních léčebných metod

 

cupping holistic-health-practitioner

holistic-health-practitioner

 

Praktik(-čka) celostního zdraví – 1000 hodin

Může v sobě zahrnovat další certifikace, např. Hypnoterapet(-ka), Poradce (-kyně) celostní výživy, a Praktik(-čka) Zen-Touch.

150 h — Masér(-ka) pro sportovní a rekondiční masáže NEBO Technik/Masér(-ka) Zen-Touch™ shiatsu

20 h — Anatomie & Fyziologie – pokročilá témata

25 h — Kineziologie

40 h — Patologie

60 h — Výživa

8 h — Úvod do nauky o bylinách

20 h — Volitelní předměty: Nauka o bylinách, Výživa nebo Komunikace  & poradenství

28 h — Terapie pohybem

12 h — Východní/orientální čtení těla, principy a praktiky

12 h — Komunikační a poradenské dovednosti

53 h — Masáže – praxe

572 h — Masáže/terapie těla, učednictví a volitelné předměty

Naším posláním je pomáhat lidem, aby dokázali rozpoznat a ztělesnit jedinečnou rovnováhu přírody, která existuje v každém z nás. Tato stále se rozvíjející rovnováha nás vede k naplnění našich snů a smyslu života. ISOHA nabízí lekce, profesní vzdělání a služby inspirující k vývoji duše tím, že napomáhá usměrňovat extrémní výkyvy našich životů. ISOHA nabízí výživu, cvičení chi, masáže, zen-touch™ shiatsu, feng-šuej, yogu, emoční léčení skrze naše vztahy, hypnoterapii, energetické terapie, aromaterapii a další … najděte klíče, které odemykají dveře vaší vrozené schopnosti učit se díky nepřízni osudu – přijměte výzvy a využijte je k vytvoření klidného domova naplněného vitálním zdravím, mírem, svobodou a vděčností.

Most Recent Projects