International School Of Healing Arts

holistické metody … umění rovnováhy

Osud (jedinečný směr, důvod bytí, sen k naplnění) leží hluboko zakořeněný v podvědomí každého z nás.

Kolikrát jsme si již položili otázku: Co dělám se svým životem? Kam směřuji? Co je můj osud? Moje cesta? Můj malý dílek puzzle v celé skládance mého života?
Mnoho tradičních filozofií popisují tělo jako nádobu, ve které sídlí náš duch života – stále se vyvíjející plavidlo, které je utvářeno každou zkušeností za konečným účelem ochrany a postupu naší duše na cestě ke zvýšenému vědomí.

Pokud budeme dávat pozor na stav našeho těla, našeho plavidla, můžeme se úspěšně posunovat na cestě k cíli … jednota, božská příroda, čistá láska, mír, svoboda a zjednodušeně řečeno … odměňující životní zkušenost.

Naše životy jsou nabíjeny, motivovány a utvářeny každým dechem, každým soustem naší stravy, každou aktivitou, myšlenkou, vztahem, pocitem, a odlišností, jež utváříme. Starověké kultury viděly tělo jako živoucí mapu, která obsahuje záznamy předešlých zkušeností a náznaky načrtnutých plánů nebo možných výběrů, které si můžeme volit na naší další cestě.

Ukazatelé a stopy přirozeného vedení jednotlivých osob a osobní sklony k účinnému využití potenciálu jsou odhaleny ve strukturách těla, tvarech, znamínkách a pohybech, datu narození nebo dokonce v odrazu zvuku vzniklého vyslovením jména osoby.

iSOHA učí techniky, které nám umožní vnímat tělo (poslouchat, vidět, cítit a vyložit si je) a vytvořit doporučení, abychom nasměrovali osud k cílenému osobnímu a planetárnímu bytí.

Model zdraví, který se objevuje v našich školách, vyobrazuje tělo jako mikrokosmos celého vesmíru, kde je stav těla, mysli a ducha důvěrně spojen se silami přírody: stažení/rozšíření, horké/studené, stoupající/klesající, gravitace/elektromagnetismus, den/noc, sezonní cykly, atd. Tyto síly okolního prostředí ovlivňují všechny činnosti, výživu a výběr životního stylu. Podobně je tomu s našimi osobními výběry a rozhodnutími, které zase působí na naše okolí. Každá osobní aktivita tvoří celkovou reakci v našem bezprostředním okolí, ale i za jeho hranicemi. Vlastnosti, přednosti a pocity (kladné či záporné) ztělesňujeme činy jako kámen, který spadne do vody – všechno zčeří.

water-ripples-2000

Osobní konání je jako nit, která si najde cestu ve spletitém koberci života. Směřuje nás k jedinečnému přispění na této sdílené cestě a tvoří svět mimořádným místem, kde se lidské životy vzájemně proplétají, rostou, vyvíjejí a adaptují směrem ke společném osudu. Takováto hloubka zdraví a vědomí, jež si v sobě vytváříme, odráží naši schopnost ovlivnit druhé lidi.

iSOHA prosazuje názor, že schopnost přeměnit životní výzvy v příležitosti, záleží na celkovém zdraví jedince, stavu jeho těla, mysli a ducha. Vitalita pomáhá předejít stresu, těžkostem, trestným činům, hladovění, nemocem, nenávisti, atd. jako důležitý krok učení v tvoření existence charakterizované klidnou vášní, harmonií a nekonečnou inspirací. Naše schopnost projevit výjimečné cíle a úspěchy je přímo úměrná kvalitě našeho zdraví. V naší škole jsou knihy postaveny na tomto základním principu. Stav našeho těla, mysli a ducha poskytuje pohon k lidskosti a uskutečnění našich tužeb – plavidlo, jež nás úspěšně doplaví k cíli.

Proč jsem si to vybral?
Proč mi na tom záleží a přetrvávám v tom?
Protože někde uvnitř můj hlas šeptá, někdy křičí.
Jsme tu, abychom se posunuli,
následovali volání lásky,
propojili se s ostatními.
Pro slávu srdce, ducha a duše nás zve naše úsilí
a záře tohoto světla stále přetrvává.
Problém! Vítám tvůj stín, protože semínko je vyživováno temnotou,
aby se změnilo …… proměnilo.
Vychutnávám si sílu stvořenou věčným strachem,
hlouběji do propasti … na hladině vznešenosti
koukajíce na nový svět kde
„Duhy jsou stíny lásky, která je tak božská” (Leon Thomas).
Tvoříme a vítáme ten úžasný nový svět, kterým teď jsme.
SK

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search