International School Of Healing Arts

holistické metody … umění rovnováhy

Osud (jedinečný směr, důvod bytí, sen k naplnění) leží hluboko zakořeněný v podvědomí každého z nás.

Kolikrát jsme si již položili otázku: Co dělám se svým životem? Kam směřuji? Co je můj osud? Moje cesta? Můj malý dílek puzzle v celé skládance mého života?
Mnoho tradičních filozofií popisují tělo jako nádobu, ve které sídlí náš duch života – stále se vyvíjející plavidlo, které je utvářeno každou zkušeností za konečným účelem ochrany a postupu naší duše na cestě ke zvýšenému vědomí.

Pokud budeme dávat pozor na stav našeho těla, našeho plavidla, můžeme se úspěšně posunovat na cestě k cíli … jednota, božská příroda, čistá láska, mír, svoboda a zjednodušeně řečeno … odměňující životní zkušenost.

Naše životy jsou nabíjeny, motivovány a utvářeny každým dechem, každým soustem naší stravy, každou aktivitou, myšlenkou, vztahem, pocitem, a odlišností, jež utváříme. Starověké kultury viděly tělo jako živoucí mapu, která obsahuje záznamy předešlých zkušeností a náznaky načrtnutých plánů nebo možných výběrů, které si můžeme volit na naší další cestě.

Ukazatelé a stopy přirozeného vedení jednotlivých osob a osobní sklony k účinnému využití potenciálu jsou odhaleny ve strukturách těla, tvarech, znamínkách a pohybech, datu narození nebo dokonce v odrazu zvuku vzniklého vyslovením jména osoby.

iSOHA učí techniky, které nám umožní vnímat tělo (poslouchat, vidět, cítit a vyložit si je) a vytvořit doporučení, abychom nasměrovali osud k cílenému osobnímu a planetárnímu bytí.

Model zdraví, který se objevuje v našich školách, vyobrazuje tělo jako mikrokosmos celého vesmíru, kde je stav těla, mysli a ducha důvěrně spojen se silami přírody: stažení/rozšíření, horké/studené, stoupající/klesající, gravitace/elektromagnetismus, den/noc, sezonní cykly, atd. Tyto síly okolního prostředí ovlivňují všechny činnosti, výživu a výběr životního stylu. Podobně je tomu s našimi osobními výběry a rozhodnutími, které zase působí na naše okolí. Každá osobní aktivita tvoří celkovou reakci v našem bezprostředním okolí, ale i za jeho hranicemi. Vlastnosti, přednosti a pocity (kladné či záporné) ztělesňujeme činy jako kámen, který spadne do vody – všechno zčeří.

water-ripples-2000

Osobní konání je jako nit, která si najde cestu ve spletitém koberci života. Směřuje nás k jedinečnému přispění na této sdílené cestě a tvoří svět mimořádným místem, kde se lidské životy vzájemně proplétají, rostou, vyvíjejí a adaptují směrem ke společném osudu. Takováto hloubka zdraví a vědomí, jež si v sobě vytváříme, odráží naši schopnost ovlivnit druhé lidi.

iSOHA prosazuje názor, že schopnost přeměnit životní výzvy v příležitosti, záleží na celkovém zdraví jedince, stavu jeho těla, mysli a ducha. Vitalita pomáhá předejít stresu, těžkostem, trestným činům, hladovění, nemocem, nenávisti, atd. jako důležitý krok učení v tvoření existence charakterizované klidnou vášní, harmonií a nekonečnou inspirací. Naše schopnost projevit výjimečné cíle a úspěchy je přímo úměrná kvalitě našeho zdraví. V naší škole jsou knihy postaveny na tomto základním principu. Stav našeho těla, mysli a ducha poskytuje pohon k lidskosti a uskutečnění našich tužeb – plavidlo, jež nás úspěšně doplaví k cíli.

Proč jsem si to vybral?
Proč mi na tom záleží a přetrvávám v tom?
Protože někde uvnitř můj hlas šeptá, někdy křičí.
Jsme tu, abychom se posunuli,
následovali volání lásky,
propojili se s ostatními.
Pro slávu srdce, ducha a duše nás zve naše úsilí
a záře tohoto světla stále přetrvává.
Problém! Vítám tvůj stín, protože semínko je vyživováno temnotou,
aby se změnilo …… proměnilo.
Vychutnávám si sílu stvořenou věčným strachem,
hlouběji do propasti … na hladině vznešenosti
koukajíce na nový svět kde
„Duhy jsou stíny lásky, která je tak božská” (Leon Thomas).
Tvoříme a vítáme ten úžasný nový svět, kterým teď jsme.
SK

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Start typing and press Enter to search